6.4.5 Kemisk bekämpning

Du får inte använda kemiska bekämpningsmedel runt bikuporna. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen