2.12.2 Varaktig avstängning

Om du agerar enligt regel 2.12.1 och blivit avstängd en andra gång ska du nekas att bli certifierad igen. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen