4.10.1 Ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial

Du ska använda ekologiska förökningsmaterial när det är möjligt. Plantor för utplantering av ettåriga växter ska alltid vara ekologiska. Ekologiskt förökningsmaterial innebär att utsäde och vegetativt förökningsmaterial ska vara certifierade enligt KRAVs regler eller förordning (EG) nr 834/2007 (EU):

  • För ettåriga växter innebär det att utsädet, eller föräldragenerationens planta vid vegetativ förökning, ska komma från växter som odlats ekologiskt i minst en generation.
  • För fleråriga växter ska utsädet eller det vegetativa förökningsmaterialet komma från en växt som odlats ekologiskt i minst två odlingssäsonger.
  • Förökningsmaterialet får inte vara framställt av eller med genetiskt modifierade organismer.

Du ska följa Jordbruksverkets krav på ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial. Det utsäde du använder för att producera ekologiskt utsäde får vara konventionellt utsäde som inte betats kemiskt. (EU)

Om du odlar utsäde på KRAV-certifierad mark och utsädet klassas ned får du använda eller sälja grödan som KRAV-certifierad produkt. Du kan också använda skörden som eget utsäde om du bedömer att det är lämpligt utifrån skälen för nedklassning av utsädesodlingen. (EU)

När det inte finns ekologiskt utsäde eller vegetativt förökningsmaterial av en viss gröda eller sort så beslutar Jordbruksverket om du och andra KRAV-certifierade lantbrukare får använda konventionellt inte kemiskt behandlat utsäde eller vegetativt förökningsmaterial. Jordbruksverket kan också bevilja dig en individuell dispens om det finns särskilda skäl. Tillgängligt ekologiskt förökningsmaterial finns registrerat i den svenska databasen, organicXseed-Sverige, se.organicxseeds.com.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen