5.1.9.16 Samtidig omställning – upp till 100 procent

Om du påbörjar omställningen för djur och växtodling samtidigt kan du välja 24 månaders omställning för djurhållningen. Du får då använda all egen produktion av olika grödor under omställning även om det inte gått 12 månader från början av omställningstiden till skörd. Under omställningstiden får du även använda befintligt konventionellt foder om det är skördat på den egna gården. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen