2.5.7 Större avvikelser

Du kan få en större avvikelse i följande fall (K):

  • Du har använt otillåtna kemiska produkter i växtodling.
  • Du har använt GMO eller produkter som är framställda av eller med GMO.
  • Du har använt otillåtna tillsatser eller processhjälpmedel vid produktion av KRAV-certifierade livsmedel.
  • Du har marknadsfört en råvara eller en produkt som KRAV-certifierad trots att den inte är det.
  • Du har gjort avsteg från reglerna för djurhållning som är markerade som större avvikelse i kapitel 5 Djurhållning.
  • Du bedriver produktion eller verksamhet som strider mot gällande lagar och föreskrifter inom det regelområde där du är certifierad. (Se regel 2.1.11).
  • Din verksamhet visar stora brister inom socialt ansvar (se avsnitt 3.1).
  • Du är certifierad enligt kapitel 16 (Import och införsel) och produktionen av de produkter som är eller ska KRAV-märkas visar stora brister inom socialt ansvar (se avsnitt 16.4).
  • Du har inte hanterat en mindre avvikelse enligt regel 2.5.4 eller certifieringsorganet har inte godkänt dina åtgärder enligt regel 2.5.6.
(K) Regeln är KRAVs egen