10.10.3 Uppstallning av djur i endjursboxar

Djuren får bara undantagsvis stallas upp i endjursboxar. Endjursboxen ska i så fall vara minst 2 m2 för grisar som väger upp till 120 kg. Suggor och galtar som stallas upp ensamma ska ha 6 respektive 7 m2 stora boxar. (SL)

(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning