15.2.11 Undantag vid kedjecertifiering för minst 15 produkter

Om du är certifierad enligt kapitel 19 (Certifiering av kedjor) och är KRAV-certifierad för minst 15 produkter enligt regel 15.2.10, behöver du inte registrera produkterna hos certifieringsorganet. Du ska istället upprätta egna interna rutiner, som säkerställer att minimiantalet godkända livsmedel och KRAV-certifierade produkter alltid finns i utbudet och att gästerna alltid får korrekt information om vilka livsmedel som är godkända livsmedel respektive KRAV-certifierade. Du ska ha central dokumentation om vilka livsmedel som är registrerade på varje enhet.

(K) Regeln är KRAVs egen