10.11.4 Hantering av andra fjäderfän än höns och kycklingar

Inga andra fjäderfän än höns och kyckling får slaktas med hjälp av upphängning i fotbyglar, såvida de inte hålls i under hela tiden från upphängning och fram till bedövningsbadet. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen