3.2.1 Generell åtskillnad

Du ska hantera KRAV-certifierade produkter på ett sådant sätt så att det inte finns någon risk för att de blandas med produkter som inte är KRAV-certifierade. Du ska ha tydliga rutiner för förvaring och hantering av KRAV-certifierade produkter så att de hela tiden hålls isär från ej KRAV-certifierade produkter. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen