3.8.2 Nyckeltal för energi

Du ska ta fram nyckeltal för energianvändningen i relation till gårdens areal, levererade animalier samt torkning av spannmål, trindsäd och oljeväxter. (K)

Du ska dokumentera nyckeltalen vart femte år i samband med att du uppdaterar din energikartläggning. Nyckeltalen ska uttryckas enligt följande tabell (K):

Produktionsgren Nyckeltal
Fältarbete i växtodlingen Liter diesel/hektar
Levererade animalier

kWh/kg mjölk

kWh/diko och kalv (till 220 dagars ålder)

kWh/kg nötkött (levandevikt)

kWh/slaktsvin

kWh/smågris

kWh/lamm

kWh/kg ägg

kWh/kyckling

Torkning av spannmål, trindsäd och oljeväxter kWh/kg borttorkat vatten
(K) Regeln är KRAVs egen