3.3.4 GMO-förbud

Du får inte använda genetiskt modifierade organismer (GMO) eller produkter som är framställda av eller med GMO i din KRAV-certifierade verksamhet. Det enda undantaget är veterinärmedicinska läkemedel. Förbudet omfattar följande (EU):

  • Livsmedelsingredienser (inbegripet tillsatser och smakämnen)
  • Processhjälpmedel vid livsmedelsförädling (inbegripet extraktionsmedel)
  • Foderråvaror och foderblandningar
  • Fodertillsatser och processhjälpmedel vid fodertillverkning (inbegripet extraktionsmedel)
  • Utsäde och vegetativt förökningsmaterial
  • Växtskyddsmedel
  • Gödsel- och jordförbättringsmedel
  • Mikroorganismer
  • Djur

Förbudet mot att odla genetiskt modifierade grödor gäller hela din brukningsenhet. Om du samarbetar med andra lantbruksföretag enligt regel 4.3.2 så omfattar regeln även dessa brukningsenheter. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen