5.1.4.2 Dokumentation

Du ska kunna uppvisa följande dokumentation för din djurhållning (EU/K):

 • Födda, inköpta, sålda och döda djur
 • Alla skador och sjukdomar
 • Alla behandlingar, även de du utför själv, med uppgift om behandlingsresultat och vilken karenstid du ska hålla
 • Förebyggande behandlingar, injektioner med selen, fodertillskott eller andra preparat
 • Nyckeltal för förebyggande hälsoarbete för mjölkkor
 • Kastrering och avhorning
 • Utevistelseperiodens början och slut
 • Betesperiodens början och slut
 • Tillfällig innevistelse av djurgrupper eller enstaka djur under utevistelse- och betesperioden
 • Vilka uppbundna nötkreatur som inte rastas, av vilken orsak och/eller under vilka väderförhållanden
 • Tillfällig uppbindning av djur; vilket djur och under vilken tid
 • Foderstater
 • Inköp av foder, fodertillskott, tillsatser och konserveringsmedel
 • Försäljning av produkter
 • Produktion av eget foder
 • Anmärkningar från slakt, levandebesiktning, mjölkbedömning eller motsvarande
 • Ritningar över byggnader, rastgårdar, betesfållor och drivgångar
 • Övrigt som anges för specifika fall i andra regler

I dokumentationen ska alla djur och djurgrupper kunna identifieras. När du dokumenterar uppgifter om hela djurgrupper ska gruppen vara definierad så att det framgår vilka individer den består av. Dokumentationen ska vara tydlig, väl samlad och behållas på gården så att den ger information om förhållanden under en längre tidsperiod (se även regel 2.3.4). (EU)

Grunden för all dokumentation om din produktion är att djur liksom foder och andra insatsmedel ska vara spårbara. Innehållsdeklarationer ska finnas för sammansatta produkter. Då kan du visa att du enbart använt produkter som är tillåtna enligt KRAVs regler. Dokumentationen är också en hjälp för dig som producent att följa upp produktionen för att se att den följer KRAVs regler. Flera av dokumentationskraven finns redan i lagstiftning och i förordningar från Jordbruksverket.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen