8.2.3 Föroreningar i det certifierade området

Du får inte samla in vildväxande produktion som på grund av föroreningar i området har nedsatt värde som livsmedel eller foder. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen