5.5.5.1 Självförsörjningsgrad för fjäderfän

Till en viss grad ska du producera fodret på din egen gård, eller i samverkan med en annan gård. Självförsörjningsgraden för fjäderfä ska vara minst 50 procent. (K)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen