11.0.1 Andra regler du ska följa

Du som är certifierad för fodertillverkning ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen