18.3.5 Byte av revisor

Ni får inte använda samma revisor i mer än fyra år i följd hos samma KRAV-anslutne producent. Därefter ska nästa ordinarie kontroll utföras av en annan revisor. Detta gäller även om revisorn byter certifieringsorgan.

Det är ni som certifieringsorgan som utser revisorn för en viss KRAV-ansluten producent. Den KRAV-anslutne får begära byte av revisor och ni ska ha rutiner för hur detta ska gå till, och på vilka grunder ett byte godkänns.