2.6.3 Vem som får överklaga

Det är bara du och ditt KRAV-anslutna företag som kan överklaga ett beslut i ett enskilt certifieringsärende. Överklagandet ska ha inkommit till certifieringsorganet senast tre veckor efter att du tagit emot det beslut som du överklagar. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen