3.1.4 Checklista för socialt ansvar

Du som har verksamhet inom något av de områden där KRAV bedömer att det finns en förhöjd risk för att reglerna om socialt ansvar inte följs ska fylla i checklistan (se regel 3.1.3) före kontroll.

Områdena är (K):

  • vildväxande produktion
  • verksamhet som anlitar personal med säsongsanställning
  • verksamhet med utländsk arbetskraft
  • andra fall när ditt certifieringsorgan bedömer att det finns risker i din verksamhet.
(K) Regeln är KRAVs egen