20.4.4 Marknadsföring vid självservering

Du får använda KRAVs namn samt KRAV-märket i anslutning till KRAV-certifierade råvaror och produkter vid självservering om du uppfyller reglerna i 20.4.2. Det gäller både produkter som exponeras i sin förpackning och produkter som är tagna ur sin förpackning. (K)

Du får inte använda KRAV-märket så att det kan tolkas som att en hel maträtt eller produkt som du förädlat är KRAV-märkt. För att få göra detta ska din verksamhet vara certifierad enligt kapitel 9 (Livsmedelsförädling) och maträtten ska vara registrerad som en produkt. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen