2.7.1 KRAV-anslutning

Efter att ditt certifieringsorgan tagit emot och behandlat din kompletta ansökan ska både du och ditt certifieringsorgan underteckna ett anslutningsavtal. Först då blir du KRAV-ansluten. Du ansvarar för att den information du lämnar till certifieringsorganet är korrekt. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen