10.2.1 Hantering av djur

Djuren ska hanteras lugnt och varsamt under pålastning, transport, avlastning och på slakteriet, så att de stressas så lite som möjligt. (EU)

Djuren ska hanteras, drivas och uppstallas på ett sätt som tar hänsyn till deras naturliga beteende. Slakteriet ska ha rutiner för hantering av skadade och sjuka djur. (SL)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning