17.3.1 Certifiering av fartyget

Du som vill bedriva certifierat fiske ska se till att det enskilda fiskefartyget blir certifierat av ett certifieringsorgan ackrediterat för att certifiera enligt KRAVs regler för fiske (kapitel 17).

Certifieringen av fartyget innebär att fartyget får landa fisk eller skaldjur som KRAV-certifierade. Du som har fartygstillståndet är ansvarig för att följa samtliga regler för KRAV-certifierat fiske.

(K) Regeln är KRAVs egen