2.12.1 Avstängningsgrundande agerande

Om du agerar i strid mot lagar och regler, eller annars agerar på ett klandervärt sätt, och KRAV anser att ditt agerande riskerar att skada KRAVs varumärken eller renommé, kan ditt certifieringsorgan besluta att du stängs av under 2 år. (K)

Under avstängningstiden får du inte vara KRAV-ansluten. (K)

Ditt agerande kan leda till avstängning om du till exempel (K):

  • Förtalar eller sprider felaktig information om KRAV.
  • Begår en brottslig handling av minst normalgraden som berör djuromsorg, miljö eller socialt ansvar.
  • Bryter mot andra lagar och regler på ett sätt som riskerar att skada KRAV som organisation eller KRAVs varumärke eller renommé.
  • Agerar klandervärt i något annat avseende på ett sätt som riskerar att skada KRAV som organisation eller KRAVs varumärke eller renommé.
(K) Regeln är KRAVs egen