4.8.3 Inga genetiskt modifierade organismer

Du får inte använda gödsel- och jordförbättringsmedel som innehåller genetiskt modifierade organismer (EU). Gödsel- och jordförbättringsmedlen får heller inte vara framställda av eller med GMO (EU). Du får inte använda gödsel från djur som har utfodrats med GMO-foder om gödseln kan innehålla grobart material (K).

Om det finns risk att ett gödsel- och jordförbättringsmedel innehåller eller är framställt av eller med GMO ska du skaffa ett intyg som försäkrar att produkten inte innehåller GMO eller låta analysera produkten. Vid analys är det övre gränsvärdet för oavsiktlig förekomst av GMO 0,9 procent. (EU)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen