10.0.2 Omfattning av certifieringen

Du som är certifierad för slakt får lagra och hantera produkter från din egen KRAV-certifierade produktion och sälja hel, halv eller kvartsfall vidare. (K)

Utöver din certifiering för slakt, ska du vara certifierad för Livsmedelsförädling om du säljer KRAV-certifierat kött i mindre slaktdelar, än hel-, halv- eller kvartsfall, eller om du förpackar och förädlar, vare sig det sker i egen regi, som legouppdrag eller för återtag. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen