11.4.4 Tillåtetbedömning av vissa fodermedel som inte kan KRAV-certifierias

Vissa foder eller fodertillsatser som inte får KRAV-certifieras kan genomgå tillåtetbedömning och får därefter marknadsföras som tillåtna för KRAV-certifierad produktion. FiBL, ska göra tillåtetbedömningen av det aktuella receptet och säkerställa att samtliga ingredienser är tillåtna enligt kapitel 5 och 11. För mineralfoder gäller att alla ingredienser som är av jordbruksursprung (till exempel majs, vete och lusern) ska vara KRAV-certifierade eller EU-ekologiska. (K)

Efter tillåtetbedömningen av produkten får du ange i produktinformationen, men inte på förpackningen, att produkten är tillåten i KRAV-certifierad produktion. Tillåtetbedömda produkter får inte KRAV-märkas. Du betalar ingen licensavgift till KRAV och du behöver inte redovisa försäljningsvärden för de tillåtetbedömda produkterna. En tillåtetbedömning ska förnyas årligen (K)

Tillåtetbedömda foder finns publicerade på www.insatslista.se.

(K) Regeln är KRAVs egen