20.1.1 Vilka som omfattas av märkningen

Du får använda KRAVs namn eller märken i samband med märkning och marknadsföring av produkter som kommer från KRAV-certifierad produktion samt på verksamheter som är certifierade enligt KRAVs regler. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen