3.2.4 Att ta emot en KRAV-certifierad produkt

Ändrad

När du köper en KRAV-certifierad produkt ska du vid mottagandet kontrollera att produkten är ordentligt märkt och att den är emballerad på ett sådant sätt så att den inte riskerar att förväxlas eller blandas samman med andra produkter. Du ska kunna redogöra för hur du kontrollerar mottagningen. (EU)

Om du misstänker att produkten inte uppfyller reglerna, ska du hålla isär produkten från andra och inte sälja den vidare, och om du har möjlighet undersöka orsaken till förekomsten av otillåtna ämnen. Därefter ska du kontakta ditt certifieringsorgan. (EU)

Du ska alltid begära att få se ett aktuellt KRAV-certifikat innan du köper in KRAV-certifierade oförpackade produkter. Certifikatet behöver inte visas upp vid varje efterföljande inköp från samma säljare, men om certifikatets giltighetstid gått ut vid nästa köptillfälle ska du begära att säljaren uppvisar ett nytt certifikat. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen