12.3.6 Om enbart tillåtna substrat ingår

Rötrest från biogasanläggningar där endast tillåtna substrat används kan tillåtetbedömas enligt regel 12.1.13 eller KRAV-certifieras enligt kapitel 12. Regeln gäller inte om animaliska biprodukter (kategori 3 eller mag- och tarminnehåll av kategori 2) som inte är stallgödsel ingår. Substraten ska uppfylla regel 4.8.4.

(K) Regeln är KRAVs egen