4.7.1 Krav på fosforbalans (gäller inte växthus)

Ändrad

För att du ska ha god kontroll över användningen av fosfor på gårdsnivå ska du regelbundet göra en fosforbalans för din KRAV-certifierade odling. (K)

Du behöver inte redovisa en fosforbalans om ett av följande villkor är uppfyllt (K):

  • du tillför gödselmedel på högst 5 ha åkermark
  • du för normalt inte in några gödsel- eller fodermedel till din KRAV-certifierade gård. Mineralfoder eller mindre inköp av andra fodermedel vid extrema år räknas inte in i sådana inköp.

Om du har ett samarbetsavtal om foder och gödselmedel (regel 5.1.9.2) med en annan gård får du göra undantag från kravet på att redovisa växtnäringsbalans om gårdarna tillsammans uppfyller de ovanstående villkoren, exempelvis genom att inte föra in foder- och gödselmedel till den gemensamma KRAV-certifierade produktionen. Ditt certifieringsorgan bedömer detta. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen