10.5.5 Enskild övernattning i gruppbox eller endjursbox

Ny

Djur ska i första hand övernatta tillsammans med sin etablerade grupp i gruppbox. Endast djur som av djurvälfärdsmässiga skäl behöver separeras från sin grupp får övernatta ensamma, under förutsättning att de har artfränder inom synhåll. I första hand ska djuren då övernatta enskilt i en gruppbox och som sista alternativ övernatta i endjursbox såsom Uddevallasystem.

I Uddevallasystem kan mjuk spalt ersätta krav om hel, ströad liggyta. (K)

Enskild övernattning i box eller Uddevallasystem ska dokumenteras enligt regel 10.5.2 och skäl till varför djuret behöver separeras ska anges. (K)

Djurvälfärdsmässiga skäl kan vara att djuren stressar varandra eller utgör en skaderisk. Vid revision ska slakteriet kunna redogöra för sina rutiner och bedömningsgrunder vad gäller separering av djur till enskild box och Uddevallasystem.

Djur som inte är vana vid uppstallning eller på andra sätt inte är lämpliga, exempelvis på grund av storlek, behorning eller temperament, bör aldrig övernatta i Uddevallasystem. Djur som inte är lämpliga att hållas i Uddevallasystem bör alltid ges förtur vid slakt.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen