9.3.6 Berikningsmedel

Du får använda berikningsmedel (EU):

  • när sådan användning är särskilt föreskriven av myndighet
  • vid framställning av modersmjölksersättning och barnmat

Modersmjölksersättning och barnmat definierat enligt art.11.1 a och b i förordning (EU) nr 609/2013

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen