4.10.1 Ekologiskt utsäde och annat växtförökningsmaterial

Denna regel gäller för dig som använder bruksutsäde. Du som har certifierad utsädesodling, se regel 4.10.5 - 4.10.7.

Du ska använda ekologiskt växtförökningsmaterial när det finns tillgängligt. Om det inte finns får du använda växtförökningsmaterial från omställningsmark. Plantor för utplantering av ettåriga växter ska alltid vara ekologiska. Ekologiskt förökningsmaterial innebär att utsäde och annat växtförökningsmaterial ska vara certifierade enligt KRAVs regler eller förordning (EU) 2018/848. (EU)

Du får använda utsäde eller annat förökningsmaterial som du har producerat på egen omställningsmark, om det gått 12 månader från att marken började läggas om innan du skördar. Detta gäller även om det finns ekologiskt växtförökningsmaterial tillgängligt av samma sort. (EU)

Tillgängligt ekologiskt växtförökningsmaterial samt växtförökningsmaterial från omställningsmark finns registrerat i den svenska databasen, organicXseed-Sverige: se.organicxseeds.com.

Om tillgängligt ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial från omställningsmark inte är lämpligt för din produktion när det gäller kvalitet eller kvantitet, om du inte kan få leverans i tid före sådd eller plantering kan du ansöka om ett individuellt undantag för att få kunna använda konventionellt, obetat förökningsmaterial. Du kan också ansöka om undantag om du kan motivera användningen av utsäde för forskning, tester i småskaliga fältförsök, för produktinnovation, eller i syfte att bevara sorter.

När ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial från omställningsmark har tagit slut kan du ansöka om ett individuellt undantag som ger dig rätt att använda konventionellt förökningsmaterial om det inte är kemiskt behandlat efter skörd.

Du ansöker om undantag till ditt certifieringsorgan via databasen organicXseeds. Du ska få ditt undantag beviljat innan sådd eller plantering.

När det inte finns ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under omställning av vissa grödgrupper kan Jordbruksverket inför varje odlingssäsong bevilja ett generellt undantag som ger dig rätt att använda konventionellt växtförökningsmaterial som inte är kemiskt behandlat efter skörd. Sådana generella undantag dokumenteras i databasen organicXseed. Det finns dock begränsningar för användning av konventionellt växtförökningsmaterial, se regel 4.10.8.

Från och med 2037 ska du använda ekologiskt utsäde.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen