12.1.9 Importerade och införda produktionshjälpmedel

Om du importerar eller för in produkter och råvaror som ska säljas som KRAV-certifierade produktionshjälpmedel ska du kunna visa att utvinning och tillverkning följer reglerna 12.1.1–12.4.1, samt dessutom:

  • Regel 3.3.6 om förbud mot nanomaterial
  • Avsnitt 3.5 om förpackningar

Om du låter en leverantör utanför Sverige, som inte är KRAV-certifierad, packa och KRAV-märka dina produkter ska du teckna ett avtal med leverantören. Avtalet ska ge dig kontroll över hur KRAV-märkningen används och ge dig och ditt certifieringsorgan rätt att kontrollera din leverantörs produktion vid behov.

Du hittar en mall för märkningsavtal på www.krav.se.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen