2.8.3 Kontroll vid byte av certifieringsorgan

Det nya certifieringsorganet granskar underlagen och avgör om det måste göra en kontroll på plats innan det kan ställa ut ett nytt certifikat. (K)

Samtliga avvikelser ska vara åtgärdade innan du kan få ett nytt certifikat. Det gäller både avvikelser som det tidigare certifieringsorganet hittat och sådana som det nya certifieringsorganet hittar. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen