15.4.2 Premiumnivåer

Ändrad

Om du önskar kan du höja din nivå i certifieringen till en premiumnivå, förutsatt att du även uppfyller kraven på grundnivån.

Premiumnivåer Hållbara livsmedel
(inklusive KRAV-märkt)
KRAV-märkt
Brons minst 30% av totala livsmedelsinköpen minst 20% av totala livsmedelsinköpen
Silver minst 60% av totala livsmedelsinköpen  minst 40% av totala livsmedelsköpen
Guld minst 90% av totala livsmedelsköpen minst 60% av totala livsmedelsköpen

Är du certifierad på en premiumnivå får du välja att använda KRAVs restaurangmärke för grundnivån eller märket för din premiumnivå. För märkets utformning och användning, se kapitel 20 och bilaga 4. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen