3.7.4 Elanvändning du inte råder över

Elanvändning som du inte råder över, till exempel vid inköp av tjänster eller om elen ingår i hyran för en lokal, räknas inte som din och behöver inte komma från förnybara källor. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen