11.3.2 Tekniska tillsatser

Om det inte finns KRAV-certifierad melass får du använda icke KRAV-certifierad melass. Användningen är begränsad till 1 procent av djurets årliga foderintag räknat på torrsubstansinnehåll, för det foder som framställts av jordbruksprodukter. (EU)

Med undantag för melass får fodertillsatser som ingår i produkter för att fylla en teknisk funktion (exempelvis som bindemedel eller dammbindare) utgöra maximalt 0,1 procent av en foderblandning eller ett fodertillskott (K). Du får inte använda tillsatser som är framställda av eller med GMO eller med kemiska lösningsmedel. Du får bara använda de tekniska tillsatser som tas upp i gällande EU-förordning för ekologisk produktion) (EU).

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen