15.2.9 Lagring och förvaring av godkända livsmedel

De produkter, som du i redovisningen tillgodoräknar dig som godkända livsmedel, ska vara väl märkta vid förvaring och lagring.

Du ska lagra och förvara godkända livsmedel, såsom MSC-certifierade produkter, så att de går att skilja från icke MSC-certifierade produkter.

(K) Regeln är KRAVs egen