12.2.1 Vad får jordar och jordblandningar innehålla

Om du tillverkar jord eller jordblandningar som du vill KRAV-certifiera får du bara använda följande ingredienser:

  • Sand, krossmaterial, lera och torv från områden där inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel har använts under 24 månader före uttag
  • Jord från KRAV-certifierad mark
  • Organiska gödselmedel enligt regel 4.8.4
  • Oorganiska gödselmedel enligt regel 4.8.8
(K) Regeln är KRAVs egen