5.4.4.2 Grisar i grupp

Du ska hålla växande grisar och suggor utan smågrisar i grupp både inne och ute. (EU)

Större avvikelse
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen