4.3.1 Åtskillnad mellan KRAV-certifierade och konventionella produktionsenheter

Om du bedriver både KRAV-certifierad och konventionell produktion på samma brukningsenhet ska det ske på tydligt åtskilda produktionsenheter. Även produktion under omställning ska ske på produktionsenheter som är tydligt åtskilda från dem med konventionell produktion. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen