5.2.2.2 Inköp av konventionella nötkreatur

Efter godkännande från Jordbruksverket får du köpa in konventionella djur i avels- och rekryteringssyfte. Utrotningshotade raser får köpas in utan godkännande från Jordbruksverket. (EU)

Vilka raser som avses som utrotningshotade framgår av SJVFS 2021-47.

Se även reglerna 5.1.5.3–5.1.5.4.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen