5.2.8.2 Avhorning av kalvar

Ändrad

Efter godkännande från Jordbruksverket får du låta avhorna kalvar som är yngre än 8 veckor genom bränning (EU/K). Vid speciella omständigheter, exempelvis om djuret har sena hornanlag, kan avhorning genom bränning göras vid något högre ålder (EU).

Efter godkännande från Jordbruksverket får du låta avhorna enstaka äldre djur av djurskydds- eller hanteringsskäl. (EU)

Djuren ska vara lokalbedövade (SL) och ska ges smärtstillande medel vid ingreppet. (K)

Sedering i samband med kastrering och avhorning är tillåten men inget krav. Du hittar mer information om lokalbedövning, smärtlindring och sedering på www.krav.se.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning