4.10.5 Utsäde för groddning och skottodling

Utsäde för groddning och skottodling i vatten utan näringstillsats måste alltid vara KRAV-certifierat. Du får inte använda omställningsutsäde. För skottodling i jord gäller samma regler som för utsäde generellt. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen