3.7.3 Förnybar el

Den el som du köper in ska till 100 procent komma från förnybara energikällor, till exempel vattenkraft eller miljömärkt el. Regeln gäller för alla produktionsplatser där KRAV-certifierad produktion förekommer, även om den produktionen bara utgör en liten del. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen