17.0.3 Kontroll av flera fiskefartyg med samma huvudman

Ny

Du som är huvudman ska ha ett fysiskt kontrollbesök varje år.

Om du har flera fiskefartyg som bedriver likartat fiske, behöver inte varje fiskefartyg få ett fysiskt kontrollbesök av ditt certifieringsorgan varje år om du:

  • Genomför en internrevision för varje enskilt fiskefartyg varje år och redovisar avvikelser, korrigerande åtgärder och förebyggande åtgärder till ditt certifieringsorgan vid den årliga kontrollen.
  • Möjliggör för ditt certifieringsorgan att genomföra ett fysiskt kontrollbesök eller ett kontrollbesök på distans av minst ett fiskefartyg varje år, dock inte samma varje år, och av alla nya fiskefartyg.