3.4.2 Dokumentation

Du ska dokumentera dina rutiner för rengöring- och desinfektionsåtgärder. Rutinerna ska omfatta vad som ska rengöras, vilken metod du ska använda, hur ofta du ska rengöra och vilka rengöringsmedel du ska använda. Skadedjursbekämpning ska alltid dokumenteras. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen