4.11.3 Hydrokulturer

Hydrokultur är när du odlar växterna i en näringslösning. Du får bara odla vattenväxter på detta sätt. (EU)

Groddning av groddar räknas inte som en hydrokultur.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen