10.7.4 Övervakning av djur i bedövningsbox

Slakteriet ska övervaka de djur som är kvar i bedövningsboxen när en sammanhållen grupp av grisar, får eller lamm bedövas. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen